#ناخن_تهران photos & videos

1 hour ago

‎کاشت ۰۰۰ ۱۲۰ ترمیم۵۰۰۰۰ تومان. ‎👑مركز فوق تخصصي ناخن نیلوفر 👑 . ‎💅با ١٠سال سابقه خدمات وآموزش💅 . ‎💅💅لاين تخصصي كاشت :پودر -ژل-ميكس-گريم(بيبي بومر،استيند گلس،دراي ماربل،اج،... ) . ‎🎨🎨لاين فوق تخصصي طراحي: وان استورگ،گل برجسته،مينياتور،شوگر افكت،طراحی چهره... و جديدترين رنگها و تكنيكهاي ژليش🎨🎨 . ‎🎓🎓دارنده مدرك بين المللي و فني حرفه اي و مدرك تخصصي آموزش كمپاني ATTRACTION @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar ‎💡💡⁉️⁉️آيا ميدانيد براي يك ناخنكار حرفه اي هميشه و همه جاي دنيا كار هست؟؟ 🤔🤔 ‎🤝🤝🤝با ما حرفه اي شويد🤝 @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar . ‎👌🏼تضمين ورود به بازار كارو صاحب يك شغل پر درآمد ‎ ✔️تعهد ما به شما آموزش تخصصي و حرفه اي (١ماه و فشرده ) ‎‌‏🆓🆓جلسات رفع اشكال بعد از اتمام دوره تا مرز حرفه اي شدن كاملا رايگان مي باشد🆓🆓 . #ناخن_خوشگل #ناخن #ناخنکار_ماهر #ناخنکار #ناخن 💅 #ناخنها #ناخنكار #ناخن_شیک #ناخن_عروس #ناخن_کار #ناخنكده #ناخن_ #ناخن_زیبا #ناخن 💅💅 #ناخن_کاشت #ناخنکاران #ناخن_پا #ناخنکارحرفه_ای #ناخن_تهران #ناخنکاران_شرق_تهرا #ناخن_کاشت #طراحیناخن #طراحی_ناخن #دیزاینناخن #دیزاین_شیک #مانیکور

370
1 hour ago

‎کاشت ۰۰۰ ۱۲۰ ترمیم۵۰۰۰۰ تومان. ‎👑مركز فوق تخصصي ناخن نیلوفر 👑 . ‎💅با ١٠سال سابقه خدمات وآموزش💅 . ‎💅💅لاين تخصصي كاشت :پودر -ژل-ميكس-گريم(بيبي بومر،استيند گلس،دراي ماربل،اج،... ) . ‎🎨🎨لاين فوق تخصصي طراحي: وان استورگ،گل برجسته،مينياتور،شوگر افكت،طراحی چهره... و جديدترين رنگها و تكنيكهاي ژليش🎨🎨 . ‎🎓🎓دارنده مدرك بين المللي و فني حرفه اي و مدرك تخصصي آموزش كمپاني ATTRACTION @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar ‎💡💡⁉️⁉️آيا ميدانيد براي يك ناخنكار حرفه اي هميشه و همه جاي دنيا كار هست؟؟ 🤔🤔 ‎🤝🤝🤝با ما حرفه اي شويد🤝 @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar . ‎👌🏼تضمين ورود به بازار كارو صاحب يك شغل پر درآمد ‎ ✔️تعهد ما به شما آموزش تخصصي و حرفه اي (١ماه و فشرده ) ‎‌‏🆓🆓جلسات رفع اشكال بعد از اتمام دوره تا مرز حرفه اي شدن كاملا رايگان مي باشد🆓🆓 . #ناخن_خوشگل #ناخن #ناخنکار_ماهر #ناخنکار #ناخن 💅 #ناخنها #ناخنكار #ناخن_شیک #ناخن_عروس #ناخن_کار #ناخنكده #ناخن_ #ناخن_زیبا #ناخن 💅💅 #ناخن_کاشت #ناخنکاران #ناخن_پا #ناخنکارحرفه_ای #ناخن_تهران #ناخنکاران_شرق_تهرا #ناخن_کاشت #طراحیناخن #طراحی_ناخن #دیزاینناخن #دیزاین_شیک #مانیکور

481
1 hour ago

‎کاشت ۰۰۰ ۱۲۰ ترمیم۵۰۰۰۰ تومان. ‎👑مركز فوق تخصصي ناخن نیلوفر 👑 . ‎💅با ١٠سال سابقه خدمات وآموزش💅 . ‎💅💅لاين تخصصي كاشت :پودر -ژل-ميكس-گريم(بيبي بومر،استيند گلس،دراي ماربل،اج،... ) . ‎🎨🎨لاين فوق تخصصي طراحي: وان استورگ،گل برجسته،مينياتور،شوگر افكت،طراحی چهره... و جديدترين رنگها و تكنيكهاي ژليش🎨🎨 . ‎🎓🎓دارنده مدرك بين المللي و فني حرفه اي و مدرك تخصصي آموزش كمپاني ATTRACTION @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar ‎💡💡⁉️⁉️آيا ميدانيد براي يك ناخنكار حرفه اي هميشه و همه جاي دنيا كار هست؟؟ 🤔🤔 ‎🤝🤝🤝با ما حرفه اي شويد🤝 @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar . ‎👌🏼تضمين ورود به بازار كارو صاحب يك شغل پر درآمد ‎ ✔️تعهد ما به شما آموزش تخصصي و حرفه اي (١ماه و فشرده ) ‎‌‏🆓🆓جلسات رفع اشكال بعد از اتمام دوره تا مرز حرفه اي شدن كاملا رايگان مي باشد🆓🆓 . #ناخن_خوشگل #ناخن #ناخنکار_ماهر #ناخنکار #ناخن 💅 #ناخنها #ناخنكار #ناخن_شیک #ناخن_عروس #ناخن_کار #ناخنكده #ناخن_ #ناخن_زیبا #ناخن 💅💅 #ناخن_کاشت #ناخنکاران #ناخن_پا #ناخنکارحرفه_ای #ناخن_تهران #ناخنکاران_شرق_تهرا #ناخن_کاشت #طراحیناخن #طراحی_ناخن #دیزاینناخن #دیزاین_شیک #مانیکور

450
1 hour ago

‎کاشت ۰۰۰ ۱۲۰ ترمیم۵۰۰۰۰ تومان. ‎👑مركز فوق تخصصي ناخن نیلوفر 👑 . ‎💅با ١٠سال سابقه خدمات وآموزش💅 . ‎💅💅لاين تخصصي كاشت :پودر -ژل-ميكس-گريم(بيبي بومر،استيند گلس،دراي ماربل،اج،... ) . ‎🎨🎨لاين فوق تخصصي طراحي: وان استورگ،گل برجسته،مينياتور،شوگر افكت،طراحی چهره... و جديدترين رنگها و تكنيكهاي ژليش🎨🎨 . ‎🎓🎓دارنده مدرك بين المللي و فني حرفه اي و مدرك تخصصي آموزش كمپاني ATTRACTION @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar ‎💡💡⁉️⁉️آيا ميدانيد براي يك ناخنكار حرفه اي هميشه و همه جاي دنيا كار هست؟؟ 🤔🤔 ‎🤝🤝🤝با ما حرفه اي شويد🤝 @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar . ‎👌🏼تضمين ورود به بازار كارو صاحب يك شغل پر درآمد ‎ ✔️تعهد ما به شما آموزش تخصصي و حرفه اي (١ماه و فشرده ) ‎‌‏🆓🆓جلسات رفع اشكال بعد از اتمام دوره تا مرز حرفه اي شدن كاملا رايگان مي باشد🆓🆓 . #ناخن_خوشگل #ناخن #ناخنکار_ماهر #ناخنکار #ناخن 💅 #ناخنها #ناخنكار #ناخن_شیک #ناخن_عروس #ناخن_کار #ناخنكده #ناخن_ #ناخن_زیبا #ناخن 💅💅 #ناخن_کاشت #ناخنکاران #ناخن_پا #ناخنکارحرفه_ای #ناخن_تهران #ناخنکاران_شرق_تهرا #ناخن_کاشت #طراحیناخن #طراحی_ناخن #دیزاینناخن #دیزاین_شیک #مانیکور

490
1 hour ago

‎کاشت ۰۰۰ ۱۲۰ ترمیم۵۰۰۰۰ تومان. ‎👑مركز فوق تخصصي ناخن نیلوفر 👑 . ‎💅با ١٠سال سابقه خدمات وآموزش💅 . ‎💅💅لاين تخصصي كاشت :پودر -ژل-ميكس-گريم(بيبي بومر،استيند گلس،دراي ماربل،اج،... ) . ‎🎨🎨لاين فوق تخصصي طراحي: وان استورگ،گل برجسته،مينياتور،شوگر افكت،طراحی چهره... و جديدترين رنگها و تكنيكهاي ژليش🎨🎨 . ‎🎓🎓دارنده مدرك بين المللي و فني حرفه اي و مدرك تخصصي آموزش كمپاني ATTRACTION @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar ‎💡💡⁉️⁉️آيا ميدانيد براي يك ناخنكار حرفه اي هميشه و همه جاي دنيا كار هست؟؟ 🤔🤔 ‎🤝🤝🤝با ما حرفه اي شويد🤝 @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar . ‎👌🏼تضمين ورود به بازار كارو صاحب يك شغل پر درآمد ‎ ✔️تعهد ما به شما آموزش تخصصي و حرفه اي (١ماه و فشرده ) ‎‌‏🆓🆓جلسات رفع اشكال بعد از اتمام دوره تا مرز حرفه اي شدن كاملا رايگان مي باشد🆓🆓 . #ناخن_خوشگل #ناخن #ناخنکار_ماهر #ناخنکار #ناخن 💅 #ناخنها #ناخنكار #ناخن_شیک #ناخن_عروس #ناخن_کار #ناخنكده #ناخن_ #ناخن_زیبا #ناخن 💅💅 #ناخن_کاشت #ناخنکاران #ناخن_پا #ناخنکارحرفه_ای #ناخن_تهران #ناخنکاران_شرق_تهرا #ناخن_کاشت #طراحیناخن #طراحی_ناخن #دیزاینناخن #دیزاین_شیک #مانیکور

642
2 hours ago

خيلى خوشگل شد ، نظر شما چيه؟ 😍💅 اگه هنوز لاين ناخن ما رو امتحان نكرديد حتماً به ما سر بزنيد😉🎉 دنیای داخن راحیل آماده ی ارائه ی خدمات حرفه ای به همه ی شما عزیزان هست . . . 🔹کاشت ناخن 🔹 ترمیم وطراحی 🔹طراحی 🔹ترمیم 🔹ژلیش 🔹فرنج ___________________________ @rahil_nail_artist @rahil_nail_artist @rahil_nail_artist @rahil_nail_artist __________________________ برای تعیین وقت و اطلاعات بیشتر از طریق واتساب و یا دایرکت تماس حاصل فرمایید: . . 📞09306219778 __________________________ #ناخن_خوشگل #سعادت اباد #دخترونه #کاشت_ناخن #ناخن_شیک #ناخنكده #ناخن_زیبا #فرنچ_ناخن #فرنچ #عروس #استایل #ناخنکار #طراحی #ناخن_خوشگل #ناخنزیبا #لاک #ناخن_تهران #زن #ناخنکار_ماهر #ناخن_قشنگ ٓموزش_کاشت_ناخن #بهترین_طرح_ناخن #طرح_ناخن_پاییزه #nailsofinstagram #nails #nailart

200
2 hours ago

خيلى خوشگل شد ، نظر شما چيه؟ 😍💅 اگه هنوز لاين ناخن ما رو امتحان نكرديد حتماً به ما سر بزنيد😉🎉 دنیای داخن راحیل آماده ی ارائه ی خدمات حرفه ای به همه ی شما عزیزان هست . . . 🔹کاشت ناخن 🔹 ترمیم وطراحی 🔹طراحی 🔹ترمیم 🔹ژلیش 🔹فرنج ___________________________ @rahil_nail_artist @rahil_nail_artist @rahil_nail_artist @rahil_nail_artist __________________________ برای تعیین وقت و اطلاعات بیشتر از طریق واتساب و یا دایرکت تماس حاصل فرمایید: . . 📞09306219778 __________________________ #ناخن_خوشگل #سعادت اباد #دخترونه #کاشت_ناخن #ناخن_شیک #ناخنكده #ناخن_زیبا #فرنچ_ناخن #فرنچ #عروس #استایل #ناخنکار #طراحی #ناخن_خوشگل #ناخنزیبا #لاک #ناخن_تهران #زن #ناخنکار_ماهر #ناخن_قشنگ ٓموزش_کاشت_ناخن #بهترین_طرح_ناخن #طرح_ناخن_پاییزه #nailsofinstagram #nails #nailart

190
12 hours ago

دستگاه یو وی ال ای دی سان مدل H4 PLUS 72 وات. . . یکی از جدیدترین و بهترین دستگاه های بازار می باشد، مزیتی که ، یو وی ال ای دی 72 وات مدل H4 PLUS دارای تایمر خودکار، سنسور خودکار و صفحه نمایش دیجیتال بوده و قادر است با تولید قدرتی معادل 72 وات توسط 36 عدد لامپ ترکیبی یو وی ال ای دی هر نوع ژلی را در زمانی حدود 30 ثانیه خشک نماید. چند وقتی است دستگاه های ال ای دی و دستگاه های یو وی ناخن جای خود را به محصولی ترکیبی به نام دستگاه های یو وی - ال ای دی داده اند. مزیت این دستگاه های جدید در طول عمر بیشتر لامپ، سرعت بالاتر خشک کردن ژل ها (بین 10 نا 60 ثانیه بسته به قدرت ) و توانایی خشک کردن تمامی ژل ها می باشد. . . نقاط قوت دارا بودن حالت LOW HEAT برای ژل بیلدر دارا بودن سینی کف با قابلیت جدا شدن قدرت فوق العاده بالا معادل 72 وات توانایی خشک کردن انواع ژل صفحه نمایش دیجیتال بزرگ با امکانات بالا سنسور حرکتی. . #لاک_خشک_کن #لاک_خشک_کن_led #لاک_خشک_کن_سان #یووی_کاشت_ناخن #یووی_ال_ای_دی #یووی #یووی_سان #یووی_ناخن #یووی_ژل #یووی_uv #یووی_led #یووی۷۲وات #سان #ناخن #ناخنکار_ماهر #ناخن 💅 #ناخنكار #ناخنکاران #ناخنكده #ناخنکارحرفه_ای #ناخنکارماهر #ناخنکارحرفه_ای #ناخن_تهران #ناخنکار_خوب #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن 💅 #لاک_خشک_کن_برقی #uv #uvlight #uvsun #uvled حیدری 09127734988

40
15 hours ago

‎کاشت ۰۰۰ ۱۲۰ ترمیم۵۰۰۰۰ تومان. ‎👑مركز فوق تخصصي ناخن نیلوفر 👑 . ‎💅با ١٠سال سابقه خدمات وآموزش💅 . ‎💅💅لاين تخصصي كاشت :پودر -ژل-ميكس-گريم(بيبي بومر،استيند گلس،دراي ماربل،اج،... ) . ‎🎨🎨لاين فوق تخصصي طراحي: وان استورگ،گل برجسته،مينياتور،شوگر افكت،طراحی چهره... و جديدترين رنگها و تكنيكهاي ژليش🎨🎨 . ‎🎓🎓دارنده مدرك بين المللي و فني حرفه اي و مدرك تخصصي آموزش كمپاني ATTRACTION @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar ‎💡💡⁉️⁉️آيا ميدانيد براي يك ناخنكار حرفه اي هميشه و همه جاي دنيا كار هست؟؟ 🤔🤔 ‎🤝🤝🤝با ما حرفه اي شويد🤝 @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar . ‎👌🏼تضمين ورود به بازار كارو صاحب يك شغل پر درآمد ‎ ✔️تعهد ما به شما آموزش تخصصي و حرفه اي (١ماه و فشرده ) ‎‌‏🆓🆓جلسات رفع اشكال بعد از اتمام دوره تا مرز حرفه اي شدن كاملا رايگان مي باشد🆓🆓 . #ناخن_خوشگل #ناخن #ناخنکار_ماهر #ناخنکار #ناخن 💅 #ناخنها #ناخنكار #ناخن_شیک #ناخن_عروس #ناخن_کار #ناخنكده #ناخن_ #ناخن_زیبا #ناخن 💅💅 #ناخن_کاشت #ناخنکاران #ناخن_پا #ناخنکارحرفه_ای #ناخن_تهران #ناخنکاران_شرق_تهرا #ناخن_کاشت #طراحیناخن #طراحی_ناخن #دیزاینناخن #دیزاین_شیک #مانیکور

1030
15 hours ago

‎کاشت ۰۰۰ ۱۲۰ ترمیم۵۰۰۰۰ تومان. ‎👑مركز فوق تخصصي ناخن نیلوفر 👑 . ‎💅با ١٠سال سابقه خدمات وآموزش💅 . ‎💅💅لاين تخصصي كاشت :پودر -ژل-ميكس-گريم(بيبي بومر،استيند گلس،دراي ماربل،اج،... ) . ‎🎨🎨لاين فوق تخصصي طراحي: وان استورگ،گل برجسته،مينياتور،شوگر افكت،طراحی چهره... و جديدترين رنگها و تكنيكهاي ژليش🎨🎨 . ‎🎓🎓دارنده مدرك بين المللي و فني حرفه اي و مدرك تخصصي آموزش كمپاني ATTRACTION @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar ‎💡💡⁉️⁉️آيا ميدانيد براي يك ناخنكار حرفه اي هميشه و همه جاي دنيا كار هست؟؟ 🤔🤔 ‎🤝🤝🤝با ما حرفه اي شويد🤝 @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar . ‎👌🏼تضمين ورود به بازار كارو صاحب يك شغل پر درآمد ‎ ✔️تعهد ما به شما آموزش تخصصي و حرفه اي (١ماه و فشرده ) ‎‌‏🆓🆓جلسات رفع اشكال بعد از اتمام دوره تا مرز حرفه اي شدن كاملا رايگان مي باشد🆓🆓 . #ناخن_خوشگل #ناخن #ناخنکار_ماهر #ناخنکار #ناخن 💅 #ناخنها #ناخنكار #ناخن_شیک #ناخن_عروس #ناخن_کار #ناخنكده #ناخن_ #ناخن_زیبا #ناخن 💅💅 #ناخن_کاشت #ناخنکاران #ناخن_پا #ناخنکارحرفه_ای #ناخن_تهران #ناخنکاران_شرق_تهرا #ناخن_کاشت #طراحیناخن #طراحی_ناخن #دیزاینناخن #دیزاین_شیک #مانیکور

921
15 hours ago

‎کاشت ۰۰۰ ۱۲۰ ترمیم۵۰۰۰۰ تومان. ‎👑مركز فوق تخصصي ناخن نیلوفر 👑 . ‎💅با ١٠سال سابقه خدمات وآموزش💅 . ‎💅💅لاين تخصصي كاشت :پودر -ژل-ميكس-گريم(بيبي بومر،استيند گلس،دراي ماربل،اج،... ) . ‎🎨🎨لاين فوق تخصصي طراحي: وان استورگ،گل برجسته،مينياتور،شوگر افكت،طراحی چهره... و جديدترين رنگها و تكنيكهاي ژليش🎨🎨 . ‎🎓🎓دارنده مدرك بين المللي و فني حرفه اي و مدرك تخصصي آموزش كمپاني ATTRACTION @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar ‎💡💡⁉️⁉️آيا ميدانيد براي يك ناخنكار حرفه اي هميشه و همه جاي دنيا كار هست؟؟ 🤔🤔 ‎🤝🤝🤝با ما حرفه اي شويد🤝 @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar @niloofarbeautybar . ‎👌🏼تضمين ورود به بازار كارو صاحب يك شغل پر درآمد ‎ ✔️تعهد ما به شما آموزش تخصصي و حرفه اي (١ماه و فشرده ) ‎‌‏🆓🆓جلسات رفع اشكال بعد از اتمام دوره تا مرز حرفه اي شدن كاملا رايگان مي باشد🆓🆓 . #ناخن_خوشگل #ناخن #ناخنکار_ماهر #ناخنکار #ناخن 💅 #ناخنها #ناخنكار #ناخن_شیک #ناخن_عروس #ناخن_کار #ناخنكده #ناخن_ #ناخن_زیبا #ناخن 💅💅 #ناخن_کاشت #ناخنکاران #ناخن_پا #ناخنکارحرفه_ای #ناخن_تهران #ناخنکاران_شرق_تهرا #ناخن_کاشت #طراحیناخن #طراحی_ناخن #دیزاینناخن #دیزاین_شیک #مانیکور

1400
15 hours ago

آرامش و زیبایی را با پدیکورهای حرفه ای ما تجربه کنید‌ ‌ 🤩معرفی هر یک نفر= یک نوبت لاک ژل رایگان🤩 💅تمامی کار ها متعلق به مرکز تخصصی سارا محمدی میباشد👁 🔻برای هماهنگی و رزرو نوبت از طریق دایرکت، واتساپ و یا تلگرام اقدام نمایید 📱۰۹۱۲۳۲۳۷۲۷۶ ♥️پست هارو لایک کنید تا پست های جدید توی صفحتون نمایش داده بشه♥️ 💫ادعا نمیکنیم بهترینیم💫 👈ثابت میکنیم👉 . #ناخن #دیزاین_ناخن #nailart #طراحی_ناخن #ناخن_خوشگل #ناخنکار #مژه #اسپا #spa #لیفت_مژه #لیفت_ابرو #ترمیم_ناخن #کاشت_ناخن #فرنچ #ژلیش #مانیکور #پدیکور #ناخن_تهران #سارامحمدی #saramohammadi #سارا_محمدی #sara_mohammadi

500
17 hours ago

توت فرنگیای جذابمو🍓🍓🍓 . . . برترین خدمات ناخن 💅 و مژه در #تهران در نیل بار تمیز و مجهز 😍 و توسط نیل آرتیست حرفه ای☺️ همراه با تضمین کیفیت❤️ . 🌈برای انتخاب طرح و مدل به پیج @my_cute_harmony مراجعه کنید 🌈 . ❤️ برای گرفتن نوبت دایرکت و تلفن تماس 👇 ❤️ . ☎️:09195078202 . . . #تهران #تهرانگردی #تهران_گردی #تهرانم #کاشتناخن_طراحی #کاشت_ناخن #ناخن #کاشتناخن #کاشت_پودر #کاشت_ژل #بیبی_بومرد #زهرا_نیلز #ناخن_خوشگل #ناخن_شیک #ناخنکار_ماهر #سالن_تهران #تهران_سالن #آرایشگاه_تهران #ناخن_تهران #تهران_ناخن #تهرانناخن #ناخنکار_تهران #تهران_ناخنکار #کاشت_تهران

732
Yesterday

ترميم و لاك ژل كنيتكس به همراه نوار ديزاين روسي مراجعه بعد از سه ترميم 🙋‍♀️ ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️ سـاعـت کـاري 👈🏽 🕙 10 صبــح 🕖 19 شـب پاسخــــگـويـي 👈🏽 🕘 9 صبــح 🕗 20 شـب همراهان عـزيــزم از ( ســه ٣ ) روز قبــل در ارتبـــاط بـاشيـد📲☎️ زدن ماسك 😷😷 فراموش نشه ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️ #ناخنکار_حرفه_ای #ناخن 💅💅 ٓرايشگاه_زنانه #ناخنکاران_ایران #ناخن_طبیعی #ناخن_پا #ناخنکاران_تهران #ناخنها #بانوان_شهرری #شهر_ری #ناخنکاران #ناخن_عروس #ناخنكار #ناخن 💅 #ناخن_زیبا #ناخنکار_ماهر #ناخن #ناخن_خوشگل #اكسپلور #ويديو #اينستاگرام #عكس #لاك #لاك_ژل #لاك_ناخن #بانوان_هنرمند #هنردست #ناخن_شیک #ناخن_تهران #ترمیم_ناخن

760
Yesterday

پايان كار #ترميم 💅 ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️ سـاعـت کـاري 👈🏽 🕙 10 صبــح 🕖 19 شـب پاسخــــگـويـي 👈🏽 🕘 9 صبــح 🕗 20 شـب همراهان عـزيــزم از (ســه ٣ ) روز قبــل در ارتبـــاط بـاشيـد📲☎️ زدن ماسك 😷😷 فراموش نشه #ناخنکار_حرفه_ای #ناخن 💅💅 ٓرايشگاه_زنانه #ناخنکاران_ایران #ناخن_طبیعی #ناخن_پا #ناخنکاران_تهران #ناخنها #بانوان_شهرری #شهر_ری #ناخنکاران #ناخن_عروس #ناخنكار #ناخن 💅 #ناخن_زیبا #ناخنکار_ماهر #ناخن_خوشگل #اكسپلور #ويديو #اينستاگرام #عكس #لاك #لاك_ژل #لاك_ناخن #بانوان_هنرمند #هنردست #ناخن_شیک #ناخن_تهران #ترمیم_ناخن 💅🎀

741
Yesterday

رضايت بخش ترين قسمت ، زماني هستش كه بعد از ٢٧ روز ترميم ناخنها كاملاً سالم و بدونه نقص هستش ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️ سـاعـت کـاري 👈🏽 🕙 10 صبــح 🕖 19 شـب پاسخــــگـويـي 👈🏽 🕘 9 صبــح 🕗 20 شـب همراهان عـزيــزم از ( ســه ٣ ) روز قبــل در ارتبـــاط بـاشيـد📲☎️ زدن ماسك 😷😷😷😷 فراموش نشه ▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️ #ناخنکار_حرفه_ای #ناخن 💅💅 ٓرايشگاه_زنانه #ناخنکاران_ایران #ناخن_طبیعی #ناخن_پا #ناخنکاران_تهران #ناخنها #بانوان_شهرری #شهر_ری #ناخنکاران #ناخن_عروس #ناخنكار #ناخن 💅 #ناخن_زیبا #ناخنکار_ماهر #ناخن #ناخن_خوشگل #اكسپلور #ويديو #اينستاگرام #عكس #لاك #لاك_ژل #لاك_ناخن #بانوان_هنرمند #هنردستي #ناخن_شیک #ناخن_تهران #ترمیم_ناخن

822
3 days ago

دوست هنرمندم برايت بهترينهارو آرزومندم 🌹 آرتيست شدنت مبارك در بزرگترين آكادمي في ، اروپا🌹❤️ @farzaneh .shaahsavar ▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️ #ناخنکار_حرفه_ای #ناخن 💅💅 ٓرايشگاه_زنانه #ناخنکاران_ایران #ناخن_طبیعی #ناخن_پا #ناخنکاران_تهران #ناخنها #بانوان_شهرری #شهر_ری #ناخنکاران #ناخن_عروس #ناخنكار #ناخن 💅 #ناخن_زیبا #ناخنکار_ماهر #ناخن_خوشگل #اكسپلور #ويديو #اينستاگرام #عكس #لاك #لاك_ژل #لاك_ناخن #بانوان_هنرمند #هنردست #ناخن_شیک #ناخن_تهران #ترمیم_ناخن #ديزاين_ناخن

1221

Top photos & videos on #ناخن_تهران

4 weeks ago

سلام به دوستان عزيزم.. نظراتتون رو در مورد اينكار برام تو كامنت بنويسيد🌹🌹🌹🌹🌹 🔶🔶دوستان عزيزم حتمااين عكس و پست هاي قبلي مارا لايك كنيد تا پستهاي هرروزمون براي شما نمايش داده بشه🔶🔶 #كاشت_ناخن #كاشت_پودر #كاشت_ميكس #كاشت 💅 #ترميم #ترميم_ناخن #طراحي_ناخن #طراحي #مانيكورفرنچ #ژل #ژلیش 💅 #ژلیش_ناخن_طبیعی #ژليش #ناخن #ناخنز #ناخنكار #ناخنكار #ناخن 💅 #دخترونه #ناخن_خوشگل #ناخن_عروس #ناخن_زيبا #ناخن_شیک #نارمك #سالن_شیک #سالن_ناخن #ناخن_تهران 💅 #ناخن_خوشگل #كاشت_گريم #zarandinail #ناخن_زرندي 📞 09120824202 📞021-77695579 📞09301002620 🌹

91328
3 days ago

پاتریک: از دستم ناراحتی!؟! باب:نه😶 پاتریک:از پام چی!!!🤭🤦🏻‍♀️ امیدوارم همه یدونه دوست مثل پاتریک داشته باشین تا همه غصه هاتون یادتون بره😎😍 ________________ کلیه خدمات و آموزش کاشت و طراحی ناخن ‎پودر،لمینت،ژلیش،مانیکور،پدیکور،لاک ژل و خاص ترین و به روزترین دیزاین ها و طرح ها ارائه میشود . . ‏‎برای رزرو وقت و اطلاعات بیشتر فقط و فقط با شماره زیر در ارتباط باشید ۰۹۲۲۸۷۹۱۶۷۶ . #ناخن_شیک #ناخنکار #ناخن_تهران #طراحی_ناخن_با_قلم #طراحی_ناخن_ژل #طراحی_پاتریک #طراحی_باب_اسفنجی #طراحی_قلم_رنگارنگ_زیبایی_تابستونی #طراحی_ناخن 💅💅💅 #طراحی_ناخن_تابستونی #لاک_ژل_رنگی #لاکژل_ساده #طراحی_ناخن

18323
2 weeks ago

ژلپولیش با لاک ژل بسیار جذاب💅🏻💗 همیشه زیبایی در سادگیست🖌🎨💅🏻👸💓 حال خوب با ناخن های خوشگل ست میشه💝💅🏻 @masoumeh_monfared .nailartist @masoumeh_monfared .nailartist #پدیکور 👣 #پدیکور_خیس #مانیکورناخن #مانیکوروسی #ژلپولیش_ناخن_طبیعی #ژلپولیش_ساده #لاک_ژل_ساده ⚡️ #ناخن_خوشگل #ناخن_جذاب 😍❤️ #سلامت_ناخن 🍃 #سلامت_ناخن_شما_اولویت_من_است 💖 #ناخن_تهران #ناخنکاران #ناخنکاران_شمال_تهران

2744
4 days ago

ترمیم،ژل پولیش💅 #ترمیم 💅 #ترمیم_ناخن #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_حرفه_ای #کاشت_اکرلیک #ناخن_غرب_تهران #ناخن_تهران #مانیکور #پدیکور #nailart #nailpolish #nail #nail_design #jelpolish #jelpolish 💅 #nail_extention تهران_غرب_شهرک آپادانا تلفن تماس ۴۴۶۵۵۸۵۴ رزرو وقت ۰۹۰۵۲۰۹۷۶۰۰ @nails_roshanak

1832