#gachagachalife photos & videos

1 hour ago

Post no. 14 👻 ;;IT HAS NOTHING TO DO WITH BATS, ETC. AS I HEARD SOMEONE CREATED CORONA, AND IT WAS CREATED ON CHINA, STOP BLAMING THEM IT'S NOT HARD THAT OTHER COUNTRIES, OTHER CONTINENTS WILL BLAME US ASIAN OF THAT CORONA...FOR SOME CHINESE OUT THERE I RESPECT YOU, AND FOR THOSE PEOPLE WHO WE'RE POSITIVE TO THIS PANDEMIC I SALUTE YOU,STAY STRONG YOU ALL I LOVE YOU! 👻 ;; Follow for More I L O V E Y O U 💫 12 : 06 p.m 💫 O C T. 28 2 0 2 0 💫 F A L L 💫 O C C O D E ; 👻 ;; Stay Safe i love you guys so much ✎[T̲̲̅̅a̲̲̅̅g̲̲̅̅s̲̲̅̅] ¦ɪɢɴᴏʀᴇ¦ . #gachasoftie #gachalifesoftie #gachababie #gachalifebabie #gacha #gacalife #gachacommunityedits #gachalifecommunityedits #gachacommunity #gachalifecommunity #gachalifecommunityedit #gachacommunityedit #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachagachalife #gachagachagacha #gachaoc #gachacute #gachakawaii #gachalifeoc #gachalifekawaii #gachalifecute #gachavines #gachalifeedits #gachalifephilippines #lunimegames #gachaclub #gachaclubedit #gachaclubcommunity #gachaclubedits

130
2 hours ago

Hanya konten🚮🍃 Gatau mau post apa🗿🌠 Jadinya post ini deh💃❣️ . . Semoga kalian suka ye🗿🌹 . . Follow: @yes .tika 🗿❤️ . . Jangann lupa like kalau suka videonya🥺👉🏻👈🏼🌹 . . Tagar: #gachalife #gachalifeindonesia #gachaoc #gachaocs #gachavideo #gachalifevideo #gachaedit #gachaedits #gachalifeedit #gachalifeedits #gacha #gachagacha #gachagachagacha #gachagachagachagachagacha #gachagachagachalife #gachagachalife #gachalike #gachacomunity #gachacomunityindonesia #gachalifecomunity #gachalifecomunityindonesia

200
3 hours ago

𝘪𝘯𝘵𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘦𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘪𝘴 𝘯𝘦𝘸 𝘱𝘰𝘴𝘵 ➪ ❤︎ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴍʏ ᴅᴇᴀʀ ❤︎ ┌────────𝐌𝐞𝐧𝐮────────┐ ───────𝐎𝐜─────── ❥︎ ᴍʏ ᴏᴄ ───────𝐓𝐢𝐦𝐞─────── ❥︎ 1ʜ34 ᴍɪɴᴜᴛᴇs ───────𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭─────── ❥︎ @_ .luzikaa._ ───────𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭─────── ❥︎ ɴᴏᴛ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ───────𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧─────── ❥︎ Gᴀᴄʜᴀ ᴄʟᴜʙ ғᴏʀ ᴍʏ ᴏᴄ ❥︎ ɪʙɪs ᴘᴀɪɴᴛ x ───────𝐓𝐚𝐠𝐬─────── #gacha #gachalife #gachalifefr #lunime #gachalunime #gachaoc #gachaclub #gachaocs #gachalifeoc #gachacluboc #gachaedit #gachacommunity #gachasoft #lifegacha #gachaconcept #gachaaaa #gachaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa #gachagacha #gachagachalife #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachagachagachagacha #gachagirl #gachaworld #gachafriends #Gachafilm

190
4 hours ago

Sama tata... - Jangan diambil... - ➖➖➖➖✔️➖➖➖➖ 🎶Acc? Beranda ➖🌿➖🌿➖🌿➖🌿➖ 💭Ib? Me? ➖🌿➖🌿➖🌿➖🌿➖ 👇Sv?? Izin yah.... ➖🌿➖🌿➖🌿➖🌿➖ Jangan ghostie yah 🙂 ➖➖➖➖✔️➖➖➖➖ Follow @koyo_ .chan Follow @koyo_ .chan Follow @koyo_ .chan Follow @koyo_ .chan ➖➖➖➖✔️➖➖➖➖ >_<>_<>_<>_<>_<>_<>_< ➖➖➖➖✔️➖➖➖➖ >_<>_<>_<>_<>_<>_<>_< ➖➖➖➖✔️➖➖➖➖ >_<>_<>_<>_<>_<>_<>_< ➖➖➖➖✔️➖➖➖➖ #gachalife #gachalifeindonesia #gachaindo #gachalifeindo #gacha #gachaindonesia #ccp #ccpgacha #ccpgachalife #ccpgachalifeindonesia #ccpgachaindo #ccpgachalifeindo #ccpgachaindonesia #ccpindo #ccpindonesia #alightmotion #lunimegames #lunime #lunimegachalife #lunimegacha #lunimegachaclub #gacha2020 #gachaluni #gachalunime #gachagame #gachalife2 #gacha2 #gachameme #gachagacha #gachagachalife - Gak jadi quit... Dah lah... Bye...

301
6 hours ago

💫𝐁𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠💫 ➪ ❤︎𝙿𝚕𝚣 𝚕𝚒𝚔𝚎,𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠, 𝚜𝚊𝚟𝚎 𝚘𝚛/𝚊𝚗𝚍 𝚛𝚎𝚜𝚑𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚝 𝚖𝚎𝚊𝚗𝚜 𝚊 𝚕𝚘𝚝 𝚝𝚘 𝚖𝚎❤︎ ➪ 𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚕𝚒𝚔𝚎: @nelli_qwq ➪ ☮︎︎ ➪ 𝙸𝚐𝚗𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚝𝚊𝚐𝚜, 𝚢𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚒𝚜 𝚊 𝚕𝚘𝚝. ( ͡° ͜ʖ ͡° ) #gachalife #gacha #gachalifeedits #gachaedit #gachagacha #gachaeditz #gachagachagacha #gacha #gachalife #gachaedits #gachalifeedit #gachaworld #gachalifedit #gachalifeeditor #gachagachalife #gachagachahacha #edit #editing #kinemastergacha #gachakinemaster #𝚐𝚊𝚌𝚑𝚊𝚌𝚘𝚖𝚖𝚞𝚗𝚒𝚝𝚢

62
7 hours ago

task 1 done😔🔫 ngecosplay jadi selly's mother dulu gan😭🔫.(creepypasta ) —★𝚒𝚗𝚏𝚘.𝚢★— }↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧🌹୧.𝚒𝚋 :all }↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧🌹୧ ⋅𝚊𝚌:WA }↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧🌹୧ ⋅𝚜𝚘𝚗𝚐:? }↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧🌹୧ .𝚏𝚝:selly's mother? }↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧💗୧.𝗵𝗲𝗹𝗽 𝟭𝗸🥺💗 . . . . 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮𝗴—〰—↓↓′ #gqchallenge #creepypasta #gachaclubinspo #gachaclubcommunity #gachagachalife #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachattc #gachatransisi #gachatutorial

548
7 hours ago

✔︎ 𝒊𝒔 𝒃𝒂𝒄𝒌 ♡´・ᴗ・`♡ (𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒆𝒍𝒚 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅 𝒃𝒕𝒘 ) ➪ ꧁ 𝙡𝙤𝙡 𝙝𝙞 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙢𝙮 𝙘𝙖𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙧𝙚𝙖𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙖𝙨𝙩𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙩𝙞𝙢𝙚. ☺︎︎ ꧂ ➪ 𖧷 𝐲𝐨𝐨 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐈, 𝐣𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲 𖧷 𓂺 𓂸 𓂺 y̶o̶u̶'r̶e̶ a̶w̶e̶s̶o̶m̶e̶ 𝐮𝐠𝐡 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 (ɴᴏᴛ ᴛʀᴜᴇ ᴏᴋᴀʏ- ) ☾︎☽︎ ☾︎☽︎ ☾︎☽︎ ☾︎☽︎ ☾︎☽︎ ☾︎☽︎ ☾︎☽︎ ☾︎☽︎ ☾︎☽︎ ☾︎☽︎ ᵃʸᵒ, ʸᵒᵘ ᶜᵃᵐᵉ ᵃᶜʳᵒˢˢ ᵐʸ ᵃᶜᶜᵒᵘⁿᵗ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵃᵗ ᶜʰᵃⁿᵍᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ˡⁱᶠᵉ ᶜʰᵉᶜᵏ OKᗩY ᑎOᗯ ᖴOᖇ Tᕼᗴ 𝘣𝘰𝘳𝘪𝘯𝘨 TᗩᘜՏ ! 𝒑𝒔𝒔𝒕, 𝒊𝒕'𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆 𝒏𝒐𝒘... ♫︎...♪ ♫︎...♪ ♫︎...♪ ♫︎...♪ ♫︎...♪ #gacha #gachalife #gachaclub #gachacommunity #gachalifecommunity #gachaclubcommunity #gachalunime #gachalifelunime #gachagacha #gachagachagacha #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachaa #gachagachalife #gachalifee #gachagachagachalife #gachauwu #gachalifeuwu #gachashitpost #gachalifeshitpost #gachaedit #gachaart #gachadrawing #gachalifeedit #gachaclubedit #gachalifeart #gachaclubart

110
8 hours ago

Yes yes another one I real like this one, if any of you want these backgrounds dm me btw- ➪ ❤︎𝙿𝚕𝚣 𝚕𝚒𝚔𝚎,𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠, 𝚜𝚊𝚟𝚎 𝚘𝚛/𝚊𝚗𝚍 𝚛𝚎𝚜𝚑𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚝 𝚖𝚎𝚊𝚗𝚜 𝚊 𝚕𝚘𝚝 𝚝𝚘 𝚖𝚎❤︎ ➪ 𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚕𝚒𝚔𝚎: @riikumu ➪ ☮︎︎ ➪ 𝙸𝚐𝚗𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚝𝚊𝚐𝚜, 𝚢𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚒𝚜 𝚊 𝚕𝚘𝚝. ( ͡° ͜ʖ ͡° ) #gachalife #gacha #gachalifeedits #gachaedit #gachagacha #gachaeditz #gachagachagacha #gacha #gachalife #gachaedits #gachalifeedit #gachaworld #gachalifedit #gachalifeeditor #gachagachalife #gachagachahacha #edit #editing #kinemastergacha #gachakinemaster #𝚐𝚊𝚌𝚑𝚊𝚌𝚘𝚖𝚖𝚞𝚗𝚒𝚝𝚢

80
8 hours ago

Sorry I’m trying to find out what to post, btw these are quotes but I’ve slightly edited teh walpaper itself. ➪ ❤︎𝙿𝚕𝚣 𝚕𝚒𝚔𝚎,𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠, 𝚜𝚊𝚟𝚎 𝚘𝚛/𝚊𝚗𝚍 𝚛𝚎𝚜𝚑𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚝 𝚖𝚎𝚊𝚗𝚜 𝚊 𝚕𝚘𝚝 𝚝𝚘 𝚖𝚎❤︎ ➪ 𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚕𝚒𝚔𝚎: @babydoll_ .xx ➪ ☮︎︎ ➪ 𝙸𝚐𝚗𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚝𝚊𝚐𝚜, 𝚢𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚒𝚜 𝚊 𝚕𝚘𝚝. ( ͡° ͜ʖ ͡° ) #gachalife #gacha #gachalifeedits #gachaedit #gachagacha #gachaeditz #gachagachagacha #gacha #gachalife #gachaedits #gachalifeedit #gachaworld #gachalifedit #gachalifeeditor #gachagachalife #gachagachahacha #edit #editing #kinemastergacha #gachakinemaster #𝚐𝚊𝚌𝚑𝚊𝚌𝚘𝚖𝚖𝚞𝚗𝚒𝚝𝚢

40
9 hours ago

• : ) • • ────── • ☾ • ────── • • • • • • • • • • • • • • 𝗛𝗮𝘀𝘁𝗮𝗴𝘀: #Tags#gachaclub   #gachaclubedit   #gachaclubdits   #gachagachagacha   #gachagacha   #gachadark   #gachaverse   #gachaoc   #gacha   #gachagirl   #edit   #edits   #gachaedit   #gachaclubaesthatic   #gachaedits   #gachaaesthatic #gachagachalife #gachaclubgirl

190
9 hours ago

𝙷𝚊𝚜 𝚜𝚎𝚗𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚊 𝚕𝚎𝚝𝚝𝚎𝚛! ▀▄▀▄▀▄ ▄▀▄▀▄▀ ꒰🌸꒱ 𝕆𝕡𝕖𝕟 𝕚𝕥? 🅨🅔🅢 ✿ Ⓝⓞ ▅ ▆ ▇ █ █ ▇ ▆ ▅ ꒰🎀꒱ 𝐘𝐨𝐮 𝐜𝐡𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐲𝐞𝐬! .•♫•♬••♬•♫•. ꒰♡꒱𝙊𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜… ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ ◦•●◉✿✿◉●•◦ ꒰♛꒱ finally done!! 2 down 3 more to go!! ^w^ EEEEK ꒰✭꒱ 𝘘𝘖𝘛𝘋: How long did this edit took? ꒰❂꒱𝓐𝓞𝓣𝓓: about a week but ibis paint says its 16:40 .,." ▀▄▀▄▀▄ ▄▀▄▀▄▀ ▀▄▀▄▀▄ ▄▀▄▀▄▀ ▀▄▀▄▀▄ ▄▀▄▀▄▀ 🅨🅞🅤 🅜🅐🅓🅔 🅘🅣 🅣🅞 🅣🅗🅔 🅔🅝🅓! 🅞🅥🅐 🅢🅐🅝 🅘🅢 🅢🅞 🅗🅐🅟🅟🅨!! 🅜🅘🅖🅗🅣 🅐🅢 🅦🅔🅛🅛 🅕🅞🅛🅛🅞🅦 🅗🅔🅡? . . . . . . . . . 💗 First like: @ice .fals 💗 . ✨ First comment: @sadie__yt ✨ . . . . . . . . . . . . . . 𝕋𝕒𝕘𝕤 #gachagirl #gachaclubedit #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachaskin #gachaworld #gachalife2 #gachagachalife #gachaeditz #gachacommunity #gacha2020 #gachaverse #gachacluboutfits #gachaifyouseethis #gacha #gachaart #gachaeditor #gachaedits #gachastudio #gachalife #gachaposes #gachahairstyle #gachauwu #gachagachagacha #gachaclothes #gachaoc #gachaclub #gachalife2020 #gachameme #gachaskinshading #ibispaintx

1410
10 hours ago

Haha si Rubashka😂 matagal na to siya sa GachaLife ko hanggang ngayon di ko parin siya na palitan😌siya lng ata bestfriend ko😂✌️ #gachaprop #gachaclub #gachalife #gachameme #gachamemes #gachacommunity #gachacringe #gachagachagacha #gachagachalife #gachaphillipines

30
12 hours ago

•`~^ yak!,akhirnya bikin oc gacha club jugak😚,by the way:v dia sahabat penaku🍭,masih inget si rambut pink tua itu gak? Kalo gak liat di video sebelumnya:V^~`• ❤-[Kok captionya panjang?]🐻 ❤-{gpp gavut aja👁👄👁👍} ❤-Song?gak tau dapet dari ig!😌 ❤- {🍭}Ib? @itz_sitiiii {🍫}Ac?👆 {🐻}Sv?izin💗 ❤- ❤- ❤- {💝} jangan lupa Follow: @itz_sitiiii {💛}like {💙}komen:( 💛 Liat dulu💙👇 Follow: @itz_sitiiii Follow: @itz_sitiiii Follow: @itz_sitiiii [makasih dah liatt💖] ❤- ❤- ❤- ❤-{hastag🍭}👇👇🍫 #gachalife #gachalifeindonesia #gachalifeedits #gachaedit #gachaindo #gachaalightmotion #gachagacha #gachagachagacha #gachagachalife #gachagachagachalife #gachalifeindonesia 🇮🇩 #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha #aligthmotionindonesia #aligthmotionedit #alightmotion #aligthmotionpro 💖-[TENGKYU GEDD🍭]-💖 ^`~~~~~~•~~~~~~•~~~~~~•`^ Dadah awowkwoowkwko👍

50
12 hours ago

Collab 3 done ft. @xxran ._.chan #pov ? Pikir sndiri😭👍🏻 yg bener ak spem lek:'D ༶•┈┈⛧┈♛INFORA♛┈⛧┈┈•༶ >Maap rra buat kolep nya lambat:v 🤍-IB? 👇🏻 // gw dikit 🤍-AC? @itz .rilek_ 🤍-SV? Like+follow 🤍-NO GHOSTIE! 🙂💔 🤍-Ft/If? @xxran ._.chan X Me n Oc Random ( yang cowo ) 🤍-APK? Alight motion n gacha life 🤍-SONG? idk:'D »»————><————«« 🔗 Follow @itz .vraa_ 🔗 Follow @itz .vraa_ 🔗 Follow @itz .vraa_ ✧༺♥༻✧ 🔗 Like jika suka<3 🔗 Share klo mau<3 🔗 Ramein komen<3 📌❤ Tag? @ciiaaya .encxh_ @__oggy .n47 @xviaaa ._ @firamwahh_ @queena ._aja @your_p1nky ._ @xiaraxx .dtz_ @alet ._xdt »»————><————«« -JUST KONTEN **•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ Hastag ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚* #gachaeditss #gachalifecomunity #gachalifeeditss #alightmotion #gachacollabs #gachalifecollab #gachalifegirls #gachagirledits #gachatuberindonesia #gachagramindo #gachaocedit #gachaeditz #gachaaesthetic #gachalifeocs #gachalifeeditor #gachalifepost #gachalifevideo #gachalifedits #gachaeditz #gachaworld #gachaindoedit #gachaeditsonly #gachagelombangindo #gelombangalightmotion #alightmotionindonesia #alightmotiongelombang #gachalifealightmotion #gachagachalife #gachagachagachalife #gachagachagachagacha Done. Assalamualaikum😇❤

5210
13 hours ago

wₑₗcₒₘₑ ₜₒ ₜₕₑ ₚₒₛₜ 🔓🔓🔓 - - - - - - - - - ☆like☆ ☆comment☆ ☆share☆ ☆follow☆ - - - - - - - - - 🅆🄸🅂🄷 🅈🄾🅄 🅃🄷🄴 🄱🄴🅂🅃 🔓🔓🔓 - - - - - - - - - ⌛Time taken: 0.26 👤Oc used: (mine ) bloom ❤mood: im back babyyy 📔notes: @sunakobby u are cool - - - ıllıllı 🎀 𝒯𝒶𝑔𝓈 🎀 ıllıllı #gachalife #gacha #gachaedit #gachalifeedit #gachacute #gachagachalife #gachaclub #gachacute #gachasoft #gachasoftie #gachalifesoft #gachapink #gachababie #gachalifegacha #gachagacha #gachaedits #gachaediting #gachacommunity #gachalifecommunity #gachameme #gachafunny #gachacute #gachasoftedit - - - 🔒🔒🔒

80
13 hours ago

𝙷𝚒 𝚅𝚊𝚗𝚎𝚜𝚜𝚊 𝚒𝚜 𝚑𝚎𝚛𝚎🌸°✲✧ೃ 🖤 ✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・ 🖤 ✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・* ✿: ✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:* [🖤] 𝘖𝘤 𝘶𝘴𝘦𝘥: Vanessa - Mine ▬▬▬.◙.▬▬▬ ═▂▄▄▓▄▄▂ ◢◤ █▀▀████▄▄▄▄◢◤ █▄ █ █▄ ███▀▀▀▀▀▀▀╬ ◥█████◤ ══╩══╩═ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬    Just dropped down to say ╬═╬    Ily ❤ ╬═╬    ╬═╬☻/ ╬═╬/▌ ╬═╬/  \ **✿❀ ❀✿****✿❀ ❀✿**    Tags #gachastudioedit #gachastudio #gachaclubedits #gachlife #gachaworld #gachalifedit #gachacluboc #gachalifedit #kaitosupport #gachaclubcommunity #gachaclubocs #gachanfws #gachaheat #gachaheatisdisqusting #gachanessyeet #gachacringe #cotesdailysupport #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachagacha #gachagachalife

50
13 hours ago

Hii do you like me 🥺💕 ┬┬┬┬ - ˏˋ ღ ˊˎ - ──── ┆┆┆┆ . ⋆* ┆┆┆✰⋆* ┆┆☄︎ ┆☃︎ ▼ ♡︎ ♥︎⋆.⋄𝚁𝚎𝚜𝚑𝚊𝚛𝚎𝚜 𝙰𝚙𝚙𝚛𝚎𝚌𝚒𝚊𝚝𝚎𝚍 ═══════════ ▼ ╽ ╏ ⇨𝚃𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘𝚘𝚔┆𝟸𝚑𝚛 𝟽𝚖𝚒𝚗𝚜 ╏ ╏ ⇨𝙾𝙲𝚜 𝚞𝚜𝚎𝚍┆ @senpai .kageyama , 𝚖𝚎 𝚒𝚛𝚕 ╏ ╏ ✘𝙳𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚜𝚝𝚎𝚊𝚕 𝚘𝚛 𝚛𝚎𝚙𝚘𝚜𝚝✘ ╏ ╏ ╏ ✦𝙵𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠 𝚖𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚖𝚘𝚛𝚎 ╿ ▲ ❀ʏᴏᴜ’ʀᴇ ʟᴏᴠᴇᴅ❀ ═══════════ ∘ ∙ ⇣ ☆⌒ヽ(*'、^* )chu ⇡ ∙ ∘ ▁▂▃▄▅▆▇█ 90%.... ═══════════ 9x-7i > 3(3x-7u ) = I <3u ❦ ═══════════ ☾𝚃𝚊𝚐𝚜 𝚝𝚘 𝙸𝚐𝚗𝚘𝚛𝚎 #𝚐𝚊𝚌𝚑𝚊𝚕𝚒𝚏𝚎 #gachagachalife #gacha #gachaoutfits #gachaedits #gacha #gachacommunity #gachalife #gachaoutfit #Edit #ibispaint #Gachaverse #Gachastudio #Gachastudio #Gachaoc #gachalogic #drawing #sketch #art #Artist #digital #Digitalart #digitaldraw #Digitaldrawing #gachaclub #baby #😏 #lOvEmE #ily #i #love #you

628
13 hours ago

#pov : kau adalah pembunuh bayaran dan kau diberi misi untuk membunuh seseorang yang ternyata...... [🥝]Ib:gw [🍏]Ac: @afrian_131 [🍒]Save? Ijin atuh #gachainsta #gachastudio #gachacute #gachagachagacha #gachaclubindo #gachlifeoc #gachalifeeditsindonesia #gachalifeindonesia 🇮🇩 #gachalifeindoesia #gachalifeindo #gachalifeindonesia #gachagemoy #gachalifeindonesian #gachagachalife #gachagram #gachagramindonesia 🌻💛 #alightmotiongacha #alightmotionindonesia #fff 😊ff💋ff👌ff💕4f❤️🔝🔫💣44follow4followforfollow4f4frs4likeforlikeforfollow4likeforlikesback44likes4me4lramahhits

191
15 hours ago

–🙇🏻‍♀️💗 Maap kemaren gk ngepost 🙇🏻‍♀️ **•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚***•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ❀Suka videonya? Like, komen, follow ya🙇🏻‍♀️ ❀Collab lagi sma bebeb ku:v ❀Ramein komen ya🙇🏻‍♀️ ❀Bantu 0,2k ya🙇🏻‍♀️ ❀Masuk beranda? kabarin🙇🏻‍♀️! ❀Ciee yg cuma nengok tapi gk like🙇🏻‍♀️ ❀Follow : @op1_ .c4k3p_ **•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚***•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ✿Ib? Me(maybe🙇🏻‍♀️ ) ✿Ac? Gk tau ada digeleri 🙇🏻‍♀️ ✿If? Me, pipin, aisyah 🙇🏻‍♀️💗 ✿Sv(ib/ac )? Ijin🙇🏻‍♀️(hargai! ) ✿Just konten qaqa 🙇🏻‍♀️ **•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚***•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 🙇🏻‍♀️Hastag🙇🏻‍♀️ #gachagachagacha #gachaclubindo #gachavideoedit #gachagachalife #gachalifecommunity #gachamusic #gachamusicvideo #gachaeditz #gachaedits #gacahedit #gachagcahgachagachagachagachagachagachagacha #gachaaesthetic #gachaaudio #gachagachagachalife #gachalifedits #gachacustomoutfit #gachaclub2020 #gachalifeoc #gachagcahagachagachagachahachagachagacha #gachagachagachalife #gachalifedits #gacha #gachaindonesia #gachagachagachagachagacha #ɢᴀᴄʜᴀɢᴀᴄʜᴀ #gachalifedit #gachalifeindo #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha4lifeyaaasqueen #gachagachagachalife #gachagachaedits #gachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha **•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚***•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚

124
16 hours ago

• 𝗡𝗶𝗲 𝘄𝗶𝗲𝗺 • • ────── • ☾ • ────── • • • • • • • • • • • • • • 𝗛𝗮𝘀𝘁𝗮𝗴𝘀: #Tags#gachaclub   #gachaclubedit   #gachaclubdits   #gachagachagacha   #gachagacha   #gachadark   #gachaverse   #gachaoc   #gacha   #gachagirl   #edit   #edits   #gachaedit   #gachaclubaesthatic   #gachaedits   #gachaaesthatic #gachagachalife #gachaclubgirl

440
18 hours ago

°• Carregando •° °• Loading •° . Edit para : @hey_julioowo Edit for: @hey_julioowo . Mesmo que eu não ganhe , estou mt feliz em participar ^^ , e me diverti fazendo a Edit ^^ . Even if I don't win, I'm very happy to participate ^^, and I had fun doing Edit . Tema : Concurso de edits / pintura Theme: Edit contest / painting . Tempo total : 02:43 Total time: 02:43 . Oc's usadas : > Used Oc's : > . Aplicativos usados : Applications used: > Ibis Paint X > Pinterest . Adereços : Roupas : Fundo : Créditos ? Naum Quem : . Props : Clothes : Bottom : Credits ? No Who : . °• Inspirações •° ° • Inspirations •° > @heya_gabih > @misaki .mei.____ > @clara ._.548 . Naum aceito pedidos I do not accept orders . Gostou ? Curte , comente e compartilhe , por favor Liked ? Like, comment and share please . °• Tags •° . > #gacha #gachagacha #gachaclub #gachalife #gachalifeedits #editparaojulio #gachaclubedit #edit #edits #editdegacha #editgachaclub #editdegachalife #editsdasrta__yumi #edits #softedits #softeditsgacha #softedit #editz #gachagachalife #gachalifsoftedit #softeditsgachalife

164
18 hours ago

aAaA ilysm mwah nh 🙄💕 . istg you sky, cherry, shiggy ect are the best things that have happened to me and im so lucky and grateful to have you guys 🥺💞💖💓💕💗 . . . cherry your oc is next 👁👄👁✨ 👉🏻👈🏻 . . . . . . . . [✨] ocs used: cloudy, mine . . . . . [🌸] apps used: ibis paint x, gacha club . . . . . . [🎀] time taken: 22 minutes . . . . follow: @im .babie.sky @spookybiko @randomlankyperson @snitches ._.get.stitches @lilcherryle @saladbitee @bivatasnimtabassum @ilysmciron @shiggy_gurl @bby ._ellx @bby ._noob . . . . . tags: #gachaclub #gachacommunity #gachaedits #gachalifeedits #gachaedits #gachalife #gschalife #gachalifeedit #gachalifeedits #gachalifedits #gachalifedit #gachalifeditz #gachalifeditss #gachalifecommunity #gachalifedits #gachaclubedit #gachaclubcommunity #gachacluboc #gachaclubedits #gachaclubocs #gacha #gachagacha #gachagachagacha #gachagachagachagachagachahachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachachachacha #gachagachagachagachagachagachagachagachagacha #gachagachagachagacha #gachagachalife #gachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagachagacha

1628
19 hours ago

Stressing for no reason 💜🖤 - - - - - Info: Ac: Time: 40m Overlays: @videooverlays Tag: #hellokittycltz

652

Top photos & videos on #gachagachalife

Aug 2020

Is posting🥀!° ° Shit post 🥺 Story share is really appreciated (╹◡╹)🌿 ° My birthday 🎂 ✨ 20th August 🌿 ° ° Program Used : IbisPaintX🌼 ° ° Permission was asked: before using the OC’s 🥺🌸 ° Stay safe🍀 ° Tags : ^ - ^ #gachaeditz #gachalifeoc #gachalifememe #gachalifefunny #lunimegames #gachalifelunimegames #gachaart #gachalifeshitpost #lunimegacha #gacha #gachalife #gachacommunity #gachachallenge #gachaoc #gachalunime #occhallenge #lunime #gachaedit #gachameme #gachacaracters #gachafunny #gachashitpost #gachaedits #gachaoutfit #gachainspo #gachagacha #gachagachalife #gachalifeeedits #gachaclub #gachacluboc

1.7k78
May 2020

☆ ∩∩ ( • •)☆ ┏━∪∪━━━━━━━━┓ ☆ ❝ < ~☁︎︎☁︎︎>。 ❞ ┗━━━━━━━━━━━┛ ☁︎︎ ☁︎︎ ☁︎︎ ┊┊┊┊ ┊┊┊☆ ┊┊🌙 * ┊┊ ┊☆ ° 🌙* Fᴏʟʟᴏᴡᴇʀ ᴄᴏᴜɴᴛ☁️: 1.830Lɪᴋᴇ ᴄᴏᴜɴᴛ✨: 0 ☁︎︎ ☁︎︎ ☁︎︎ ♡︎ ᴏᴄ: Tᴏᴋʏᴏ (ᴍʏ ᴏᴄ )♡︎ ☕︎︎ Tᴀɢs ☕︎︎ ☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎ #gacha #gachaedit #gachaedits #gachaeditsuwu #gachalifeedits #gachalifeedit #gachauwu #gachacommunity #gachaverse #gachaworld #gachaworld #lunime #gachaeditz #gachalifeoc #gachaverseedit #gachagachaedit #gachagacha #gachagachalife #gachagachalifeedit #gachalife2 #gachaeditsuwu #gachau ̀wú #gachalunime #lunimegachalife #lunimegachalifeedit #gachatoxic #gachaeditsedits #gachaadoptables #gachaocs #gachagirledits ☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎ * ◄ ◊ ► ◄ ◊ ► ◄ ◊ ► ◄ ◊ ► ◄ ◊ ►* * • • ◕◕════♣♣════◕◕ • •* *♦̮̑ɜܓ*‎ *◄থৣ💖থৣ► ◄থৣ💖থৣ►* **•.¸♥¸.•*´💖 *•.¸♥¸.•*´* 💬. (O__O ) ❣️...❣️ (O__O ) .💬 🎼>ԑ̮̑ঙ<ԼƠƔЄԼY💙>ԑ̮̑ঙ<🎼 🌸🍡🥛🍼🍶

1.2k18
4 days ago

*CoUgH* oh well- ☾.𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝐿𝑒𝑎’𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛.☾ -☂︎︎☁︎︎☘︎︎☕︎︎♕♔☀︎︎☺︎︎☠︎︎❣︎☃︎☔︎︎𖠌ꕥ- —————————— ఌ[🦋]ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀs ᴄᴏᴜɴᴛ:33,1K ఌ[☁️]ᴛɪᴍᴇ ᴛᴀᴋᴇɴ: 30 minutes ఌ[🍜]ᴀᴘᴘs ᴜsᴇᴅ: gachaclub,ibis paint x —————————— -☂︎︎☁︎︎☘︎︎☕︎︎♕♔☀︎︎☺︎︎☠︎︎❣︎☃︎☔︎︎𖠌ꕥ- •*.シ ➪Follow @lea_gami for more posts like this! ☂︎︎☕︎︎.• ➪All likes/comments are highly appreciated! ☂︎︎☕︎︎.• ➪Please do not copy/repost without permission! ☂︎︎☕︎︎.• 💞_________________💞 The caption is made by @/kxno._ 💞 ________________💞 ♫♪☘︎︎♔-.*•--𝙏𝙖𝙜𝙨 🏷 #gacha #gachalife #gachacommunity #gachachallenge #gachaoc #gachalunime #occhallenge #lunime #gachaedit #gachameme #gachacaracters #gachafunny #gachashitpost #gachaedits #gachaoutfit #gachainspo #gachagacha #gachagachalife #gachalifeeedits #gachagachagacha #gachaeditz #gachalifeoc #gachalifememe #gachalifefunny #lunimegames #gachalifelunimegames #gachaart #gachalifeshitpost #lunimegacha #lunimeedit

5.4k63
last month

𝙞𝙨 𝙩𝙮𝙥𝙞𝙣𝙜.. . ☾ ⋆*・゚:⋆*・゚:✧*⋆.*:・゚✧.: ⋆*・゚: .⋆ ☾ A gift for @snow_ariel_ just know that I love you so much 😔 happy late 3 month anniversary ❤️💕❤️💕💞💕💕💕 ☁️ • • I know it's not the best thing compared to the things you do for me. I rlly tried my best and mistakes were made so please ignore them 😂💕 🕊️ • • I tried adding my fade and highlights but the shading ruined it- and I forgot some other things😭🤚 ☁️ • • Time taken: about 12 hours Ocs used: @snow_ariel_ (Irl oc ) and My irl oc ( @shes_jupiter ) App used: ibis paint x 🕊️ • • Have a wonderful day my planets, Cya soon~ . . . . . . . . #gachalazyedits #gachacommunityedits #gacha #gachagachagacha #gachagachalife #gachaeditsuwu #gachaworld #gachaaesthetic #gaxhalife #gachaoc #gachasoftedit #gachasoftedits #editor #gachaclub #gachamemesedits #gachagirl #gachahair #gachalifeoutfit #gachacommunityedit #asethetic #aesthetic #pfp #gachapfp #aestheticpfp #sunrise #editoftheday #editz #edited #gachalifeocedit #myoc

2.9k33