#spiskoweteorie photos & videos

Top photos & videos on #spiskoweteorie

Sep 2019

W czasie 125 urodzin Juliana Tuwima rozmawiałam z nim na temat przyszłości polskiej literatury. Podobno nie będzie tak źle. Powiedział również, żebym nie martwiła się o najbliższe wybory parlamentarne, ponieważ w naszym kraju zawsze był problem z wolnością, więc chyba powinnam się przyzwyczaić. Przypomniał wiersz "Mój dzionek": Le­d­wo sło­necz­ko u uderzyo Okno zło­ci­stym pro­my­kiem, Bu­dzę się hoży i świe­ży Z an­ty­pań­stwo­wym okrzy­kiem. Za­nu­rzam się aż po uszy W mi­łej mo­ral­nej zgni­liź­nie I naj­ser­decz­niej uwła­czam Bogu, ludz­ko­ści, oj­czyź­nie. Ko­mu­ni­zu­ję go­dzin­kę, Za­tru­wam du­cha, a póź­niej Albo szka­lu­ję tro­szecz­kę, Albo, gdy świę­to jest, bluź­nię Za­śmie­cam ję­zyk z lu­bo­ścią, Znie­pra­wiam, do złe­go ku­szę, Za­ku­sy mam bol­sze­wic­kie I są­czę jad w mło­de du­sze. Cza­sem mnie wuj­cio od­wie­dza, Miły, nie­chluj­ny sta­ru­szek, Czy­ta­my so­bie, czy­ta­my Tal­mu­dzik, Szul­chan-Aru­szek. Z wuj­ciem, jew­re­jem bro­da­tym, Emi­sa­riu­szem so­wie­tów, Śpie­wa­my pierw­szą bry­ga­dę, Cho­dzi­my do ka­ba­re­tów. Od ofi­ce­rów zna­jo­mych Wy­łu­dzam w cza­sie ko­la­cji Se­kre­cik ja­kiś szta­bo­wy Lub pla­nik mo­bi­li­za­cji. Czę­sto mam mi­sje spe­cjal­ne To w Dru­skien­ni­kach, to w Kiel­cach I wy­wro­tow­ców wer­bu­ję Na roz­kaz Mo­skwy do Strzel­ca. Do domu wra­cam po­god­ny, Lek­ki jak mała pta­szy­na, W ci­chym miesz­ka­niu na Chłod­nej, Cze­ka dru­kar­ska ma­szy­na. Od­bi­jam so­bie, od­bi­jam Zie­lo­ne do­lar­ki ślicz­ne, Ko­mu­ni­stycz­ną bi­bu­łę, Bro­szur­ki por­no­gra­ficz­ne. A po­tem mała or­gij­ka W ra­mio­nach pło­mien­nej Chaj­ki! (Mam w domu taką sa­dyst­kę Z od­sskiej cze­re­zwy­czaj­ki. ) I choć mam mi­lion roz­ko­szy Od Chaj­ki krwa­wej i ry­żej, To cięż­ko mi! Nie na ser­cu, Lecz wprost prze­ciw­nie i ni­żej. Niech się cię­ża­rem tym ze mną Po­dzie­li któ­ryś z ro­da­ków! Mój Boże ile tam sie­dzi Głu­pich en­dec­kich pi­sma­ków. #sylwiachutnik #juliantuwim #łódź #spiskoweteorie #życiezN

90325
May 2020

Informacyjny Mareł Wieczorny. Przewiń zdjęcie, żeby dowiedzieć sie jak idzie tworzenie filmów o teoriach spiskowych. P. S. Daj znać w kometarzu, czy taka forma posta jest fajniejsza niż zwykła ściana tekstu. #pseudonauka #teoriespiskowe #nauka #spisek #spiskoweteorie

596
Apr 2020

OKŁADKA 💚 UROBOROS EP 👽 🛸 V 2020 🛸 #kwarantanna #koronawirus #ufo #ufocoremixtape #hiphop #muzykaalternatywna #spiskoweteorie #5g

402
last month

#cieszsiechwila to niby taki banal a jednak wkomponowal nam sie w czas #pandemii . Dlatego korzystam , uczę sie przezywac na nowo, doswiadczam siebie i hamuje procesy #globalizacji 🤫😉 Polecam wszystkim a szegolnie tym zagubionym w tempie pracy. Zachęcam tez aktywistów przeróżnych marszy ot np. #spiskoweteorie i #antycovid19 do spedzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi będzie to na pewno lepiej spożytkowana i #pozytywnaenergia ❤️. Ps. Tak wiem, jako przedstawicielka klasy średniej będę musiała odpracowywać te chwile ale póki co #bepositive #slowdown #happylife #thankful #love 😘❤️🧡💛💚💙💜👍🌴🐱🍓♻️

92