#tchnienie photos & videos

Yesterday

WYŁĄCZANIE TELEWIZORA DOCHODZENIE TRWA __ #język #narzędzie #Słowo #Wszystko #piękne #myśli CZUŁY ALGORYTM CIĄGU WIECZNEGO #BÓG #mężczyzna #kobieta #polishgay #Obserwator   __ #świat #rzeczywistość #teatr #maska #diabeł #demony #Apokalipsa __COACHING BAŚNI W UJĘCIU SŁOWA POZA KŁAMSTWEM IZMU__ #odsłonięcie #tajemnica #prawdziwe #życie #oddech #tchnienie #moc #pewność #przekaz

320
2 days ago

KIEDY BESTIA UJEŻDŻA NIERZĄDNICĘ, ROZKMINIACZE PUSTOSZĄ BABILON #ŚWIAT TO #INFORMACJA #PRAWDA ? __ Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń. Przed nim ogień pożerający, a za nim płomień palący; ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, lecz po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie. Wygląd ich podobny do wyglądu koni, a będą biec jak rumaki, co skaczą po szczytach gór: jak turkot rydwanów i jak szum płomienia ognia, co pożera ściernisko, jak lud potężny, gotów do walki. Przed nim narody lęk odczuwać będą, wszystkie twarze pobledną. Jak bohaterowie pobiegną do szturmu, jak mężowie waleczni wdrapią się na mury, każdy z nich pójdzie swą drogą, a ze ścieżek swoich nie zstąpią. Jeden drugiego nie przyciśnie, każdy pójdzie swoim szlakiem. I choć na oręż natrafią, ran nie odniosą. Napadną na miasto, zdobędą mury, na domy się wdrapią, jak złodziej wtargną oknami. __ #rzeczywistość #teatr 🙅‍♂️ #Apokalipsa __COACHING BAŚNI W UJĘCIU SŁOWA POZA KŁAMSTWEM IZMU__ #odsłonięcie #tajemnica #prawdziwe #życie #oddech #tchnienie #Bóg #moc #pewność #Słowo JOEL 2 #pustynia #Wolność CHRYSTUS #Znak #gwiazdy #Wieczność #Firmament #Widok #Spektakl #Sztuka #Boskie #Przeformułowanie #Mężczyzna #Kobieta #Polishgay

340
2 days ago

Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń. Przed nim ogień pożerający, a za nim płomień palący; ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, lecz po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie. Wygląd ich podobny do wyglądu koni, a będą biec jak rumaki, co skaczą po szczytach gór: jak turkot rydwanów i jak szum płomienia ognia, co pożera ściernisko, jak lud potężny, gotów do walki. Przed nim narody lęk odczuwać będą, wszystkie twarze pobledną. Jak bohaterowie pobiegną do szturmu, jak mężowie waleczni wdrapią się na mury, każdy z nich pójdzie swą drogą, a ze ścieżek swoich nie zstąpią. Jeden drugiego nie przyciśnie, każdy pójdzie swoim szlakiem. I choć na oręż natrafią, ran nie odniosą. Napadną na miasto, zdobędą mury, na domy się wdrapią, jak złodziej wtargną oknami. Przed nim drży ziemia, niebiosa się trzęsą, słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność. A Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest Jego obóz i pilni wykonawcy Jego rozkazów; wielki bowiem będzie dzień Pański i straszliwy bardzo. I któż go przetrzyma? __ #świat #rzeczywistość #teatr #maska #diabeł #demony #Apokalipsa __COACHING BAŚNI W UJĘCIU SŁOWA POZA KŁAMSTWEM IZMU__ #odsłonięcie #tajemnica #prawdziwe #życie #oddech #tchnienie #Bóg #moc #pewność #Słowo JOEL 2 #pustynia #wyrok #ucisk #Wolność CHRYSTUS #Znak #gwiazdy #Wieczność #Firmament #Widok #Spektakl #Sztuka #Boskie #Przeformułowanie BESTIA UJEŻDŻA NIERZĄDNICĘ, ROZKMINIACZE PUSTOSZĄ BABILON

320
2 days ago

To Ewa pierwsza w cudzysłowie wybiera __ EWA, TEN CZAS OSTATNI JEST DO SZUKANIA PRAWDY, A NIE KŁAMSTWA EWA, OGARNIJ SIĘ, BO DEMONY CHCĄ NA NAS TOBĄ ŚCIĄGNĄĆ GNIEW BOGA, A WTEDY ZOSTANIEMY SAMI Z OSZALAŁYMI OKULTYSTAMI U STERÓW EWA, NIE WYWALCZYSZ WOLNOŚCI W MASCE I SAMA __ #język #narzędzie #Słowo #cudzysłów #oddzielenie #piękne #myśli CZUŁY ALGORYTM CIĄGU WIECZNEGO #BÓG #mężczyzna #kobieta #polishgay #Obserwator #świat #rzeczywistość #teatr #maska #diabeł #demony #Apokalipsa __COACHING BAŚNI W UJĘCIU SŁOWA POZA KŁAMSTWEM IZMU__ #odsłonięcie #tajemnica #prawdziwe #życie #oddech #tchnienie #moc #pewność

511
3 days ago

CHCECIE WOLNOŚCI, WYJDŹCIE Z NIERZĄDNICY CHCECIE MIEĆ TWARZ, ZDEJMIJCIE MASKĘ CHCECIE ODDYCHAĆ, ZACZNIJCIE __ #świat #rzeczywistość #teatr #maska #diabeł #demony #Apokalipsa __COACHING BAŚNI W UJĘCIU SŁOWA POZA KŁAMSTWEM IZMU__ #odsłonięcie #tajemnica #prawdziwe #życie #oddech #tchnienie #Bóg #moc #pewność #Słowo #mężczyzna #kobieta #polishgay #Wolność CHRYSTUS #Znak #gwiazdy #Wieczność #Firmament #Widok #Spektakl #Sztuka #Boskie #Przeformułowanie

382
3 days ago

UWAŻAJCIE NA SIEBIE NA OKRĄG ZIEMI MASOWO SPŁYWAJĄ DEMONY UCHRONI PRZED NIMI TYLKO BÓG I JEGO SŁOWO CZYTAJCIE KSIĘGĘ JAK PRAWDZIWĄ BAJKĘ, KTÓRĄ JEST KOCHAJCIE SŁOWO JANA, MATEUSZA, IZAJASZA, DAWIDA, EZDRASZA, HENOCHA I WSZYSTKICH, KTÓRZY MÓWIĄ Z DUCHA BOSKIE USTA TO NASI PRAWDZIWI PRZODKOWIE, ZAGUBIONY, SŁOWIAŃSKI IZRAELU BOSKIE USTA TO NASZ RODOWY SKARB, EFRAIMIE NIE UFAJCIE SŁOWU "PAWŁA", "MARKA", "ŁUKASZA" TO KWAS FARYZEUSZY, PRZEDSTAWIAJĄCY ZUPEŁNIE INNĄ HISTORIĘ DLACZEGO BÓG POZWOLIŁ SFAŁSZOWAĆ SWOJE SŁOWO? NIE POZWOLIŁ SAM MASZ PRZECZYTAĆ, ŻEBY TO ZOBACZYĆ ZRESZTĄ CHYBA JUŻ WIDZISZ, CZYTELNIKU, ŻE WERSJA KOPISTY NA NASZYCH OCZACH ODCHODZI W HAŃBIE DO NIEBYTU DIABLE, SZACH MAT NIE PRZYKRYWASZ APOKALIPSY __ #świat #rzeczywistość #teatr #maska #diabeł #demony #Apokalipsa __COACHING BAŚNI W UJĘCIU SŁOWA POZA KŁAMSTWEM IZMU__ #odsłonięcie #tajemnica #prawdziwe #życie #oddech #tchnienie #Bóg #moc #pewność #Słowo #pustynia #wyrok #ucisk #Wolność CHRYSTUS #Znak #gwiazdy #Wieczność #Firmament #Widok #Spektakl #Sztuka #Boskie #Przeformułowanie

420
5 days ago

I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. __ #świat #rzeczywistość #teatr #maska #diabeł #demony #Apokalipsa __COACHING BAŚNI W UJĘCIU SŁOWA POZA KŁAMSTWEM IZMU__ #odsłonięcie #tajemnica #prawdziwe #życie #oddech #tchnienie #Bóg #moc #pewność #Słowo SOFONIASZ 3 #pustynia #wyrok #ucisk #Wolność CHRYSTUS #Znak #gwiazdy #Wieczność #Firmament #Widok #Spektakl #Sztuka #Boskie #Przeformułowanie

400
1 weeks ago

Jak myślicie, dlaczego nie chcecie uwierzyć, choć tylko Jego Słowo Się sprawdza? Jak zobaczycie znak Syna Człowieczego, to już nie będzie to samo. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tacy są już teraz. __ #świat #rzeczywistość #teatr #maska #diabeł #demony #Apokalipsa __COACHING BAŚNI W UJĘCIU SŁOWA POZA KŁAMSTWEM IZMU__ #odsłonięcie #tajemnica #prawdziwe #życie #oddech #tchnienie #Bóg #moc #pewność #Słowo IZAJASZ 51 #pustynia #wyrok DOM EDOM #ucisk #Wolność CHRYSTUS #Znak #gwiazdy #Wieczność #Firmament #Widok #Spektakl #Sztuka #Boskie #Przeformułowanie

452
1 weeks ago

POZWOLIŁ ŻMIJOWEMU PLEMIENIU ZABRAĆ CI ODDECH, A TY SIĘ NIE SPRZECIWIŁEŚ POZWOLIŁ KAINITOM ODEBRAĆ ŻYCIODAJNE TCHNIENIE, A TY PATRZYŁEŚ WILKIEM NA SWOJEGO BRATA, KTÓRY CHCIAŁ ODDYCHAĆ TO WSZYSTKO JEDNAK OKAZAŁO SIĘ DLA CIEBIE ZA MAŁO, ŻEBYŚ SIĘ PRZEBUDZIŁ CZYTELNIKU, BRACIE, PRZYJACIELU, SŁOWIANINIE, EFRAIMIE, KOBIETO, MĘŻCZYZNO, POLISHGAY : ZŁO DZIEJE SIĘ PO TO, ŻEBYŚ WOŁAŁ O DOBRO BÓG TYLKO NA TO CZEKA __ #świat #rzeczywistość #teatr #maska #diabeł #demony #Apokalipsa __COACHING BAŚNI W UJĘCIU SŁOWA POZA KŁAMSTWEM IZMU__ #odsłonięcie #tajemnica #prawdziwe #życie #oddech #tchnienie #Bóg #moc #pewność #Słowo IZAJASZ 34, 5 #pustynia #wyrok DOM EDOM #ucisk #Wolność CHRYSTUS #Znak #gwiazdy #Wieczność #Firmament #Widok #Spektakl #Sztuka #Boskie #Przeformułowanie

401
2 weeks ago

I ZNOWU JESTEŚMY NA PUSTYNI I ZNOWU ZDOBYWAMY KANAAN I ZNOWU IDZIEMY DO ZIEMI OBIECANEJ I ZNOWU BOSKIE SŁOWO SIĘ SPRAWDZA I ZNOWU DUCH PRZEŻYWA, CO TWORZY __ Podobnie jak sądziłem waszych przodków na pustyni ziemi egipskiej, tak i was sądzić będę - wyrocznia Pana, Boga. Przeprowadzę was pod rózgą i sprawię, że zostaniecie nieliczni. Oddzielę was od opornych, tych, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie. Wyprowadzę ich wprawdzie z ziemi, gdzie przebywają, ale do ziemi izraelskiej nie wejdą, abyście poznali, że Ja jestem Pan. A więc, domu Izraela, tak mówi Pan, Bóg: Niech każdy idzie służyć swoim bożkom, ale później na pewno będziecie Mnie słuchali i już więcej nie będziecie kalali mego świętego imienia waszymi ofiarami i waszymi bożkami. __ #świat #rzeczywistość #teatr #maska #diabeł #demony #Apokalipsa #odsłonięcie #tajemnica #prawdziwe #życie #oddech #tchnienie #Bóg #moc #pewność #Słowo #pustynia #ucisk #Wolność #SynCzłowieczy #Znak #gwiazdy #Wieczność #Firmament #Widok #Spektakl #Sztuka #Boskie #Przeformułowanie

401
370
4 weeks ago

#woda #tchnienie #życie

40
4 weeks ago

Przegląd kory miastowej (parkowej ). Wyobraź sobie, że muskasz delikatnie chropowatą przestrzeń, w której tętni życie. Pomału, nigdzie nie spiesząc się, wędruj opuszkami po korze, mchu i porostach odczuwając, jak twój dotyk działa na drzewo, i jak dotyk drzewa działa na ciebie. Rozpłyń się w tym stanie i pozostań w nim tak długo, jak tylko zapragniesz. Poczujesz prawdziwy spokój i orzeźwienie ducha. ✨ Magia jest w nas i wokół nas. #transcendencja #drzewa #sztukanatury #rośliny #życie #piękno #tchnienie #oddech #pomału

480
last month

@teatrnarodowy zapowiada Zapowiadamy repertuar listopadowy! Na dużej scenie Teatru premiera TRZECH SIÓSTR Czechowa w reżyserii Jana Englerta. Wśród listopadowych propozycji także Molierowski #TARTUFFE przygotowany przez Jacques’a Lassalle’a oraz dramat współczesny i najnowszy: #UŁANI Rymkiewicza, spektakl Piotra Cieplaka oraz #TCHNIENIE Macmillana w reżyserii Grzegorza Małeckiego. Bilety na przedstawienia listopadowe w sprzedaży od 1 października (sprzedaż online oraz rezerwacja telefoniczna – od godz. 9:00, sprzedaż w kasie przy pl. Teatralnym 3 – w godz. 15:00–19:00 ). W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązują w Teatrze Narodowym do odwołania. Na zdjęciu: #JacekMikołajczak (Kleant ), #JerzyRadziwiłowicz (Orgon ), #BeataŚcibakówna (Doryna ), #PrzemysławStippa (Walery ) w TARTUFFE... w reż. Jacques’a Lassalle’a. 📷 #StefanOkołowicz #Tartuffe #Moliere #gramynażywo #chodźciedoteatru #spektaklenażywo #teatrnarodowy #scenanarodowa #nationaltheatrewarsaw #polishnationaltheatre @artlife_warsaw #artlife_warsaw #artlifewarsaw @polishartfoundation #polishartfoundation @artguide_poland #artguide_poland

30
last month

Jestem w fazie twórczego tchnienia. Wyrwanie się np. odbierając dzieci z przedszkola, grozić może niezrozumieniem przez otoczenie 😅 Gdyż przy maszynie połykam język. Faza trwa. Czy jest tu ktoś kto mnie rozumie? 😅 #wyciszycie #tchnienie #baglover #torebkadamska #bagstyle #autumnstyle #sewing #lovemyjob #autumnoutfit #jesień #flowers #torba #handmadebag #handmadewithheart #polskadziewczyna #twórca #heart #szytewpolsce #szyjewpolsce #projektuje #torebki #torebkionline #torebkanaramię

344
last month

Duchu Święty przyjdź! Codziennie zapraszam Cię do mojego dnia i wierzę, że działasz. Kiedy wypowiadam słowa modlitwy „Zdrowaś Mario łaski pełna” zawsze mam przed oczami Maryję wypełnioną światłem Boga. Matko niosąca ludzkości Ducha Świętego prowadź mnie 🙏 #światło #duchświęty #tchnienie #pneumatofora #źródłożycia #Maryja #ludzkość #pocieszyciel #sensżycia

50
last month

„miejsce” #tchnienie

190
last month

Kolejny utwor znajdujacy sie na plycie nosi tytul „miejsce”. Wyrozniajacy sie od reszty w duecie z @purple_haze_records . Miejsce to czlowiek, miejsce to momenty. #tchnienie 2021.

250
last month

„MIEJSCE” #tchnienie

150
last month

A WIEDZIAŁEŚ, ŻE SŁOWO DUCH ZNACZY W GRECE TCHNIENIE? ODDYCHAJ, NIE PRZESZKADZAJ __ PNEUMA #TCHNIENIE #ŹRÓDŁO #SŁOWO #DUCH __ #człowiek #SynCzłowieczy #ludzie #oddech #Bóg #Smak __ #Wolność #Zdrowie #Apokalipsa #KoniecŚwiata #Wreszcie __ #Babilon #Kłamstwo #Zło #Precz 🙅‍♂️🔥🙅‍♂️ __ #klątwa 🔠 __ #pragnienie #Światło 💘 __ #Korona #Czas #TuiTeraz #Odwaga #Prawda #Mocne #Obserwator 🤸🤸 #Warszawa

791

Top photos & videos on #tchnienie

Aug 2020

Breath... model @emiliafabis tło @black_drop_factory

31233
Feb 2020

Jestem sobie ja. Mama, żona, ona. Myśli, chwile, dreszcze łapię dziś ulotne. Szelest skrzydeł motyla. Szum wody. Oddech wiatru. Spojrzenie księżyca. Dym. Złapałam. Mam. Biegnę z tym przez stepy i wertepy. Kaleczę łapy. Warto❤️ #instawtorek #kobiecafotoszkoła #dreszcze #mojapoezja #kfs #dziewczynykfs #kobiecasiła #natura #macierzyństwo #oddech #tchnienie #myśli #kochamciezycie #portret

27215
Sep 2018

Zdana maturka ——> zakon czeka 😅💕 „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” ✝️ Ap 3,20 Fot. @_pax_et_bonum_ Obróbka: @_the_imagine_ #bożykoniecświata #kalwariapaclawska #mojdrugidom #zakon #zakonnicawprzebraniu #tchnienie #31fsm #oazowiczka #tauka

15815
19713
Jan 2020

„Bo siła drzemie w nas ukryty blask Pokaz mi pełnię siebie Wypełnij pustą przestrzeń To już najwyższy czas.” #kali #kgm #tchnienie #draw #art #chudychlopak #idol #k4lion

25421